This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

Indvandring og integration

Ved midten af 1990'erne blev ikke-vestlige indvandreres levevilkår et tilbagevendende emne i den offentlige debat, og Rockwool Fonden kunne konstatere, at der manglede solid forskningsmæssig viden om de ikke-vestlige indvandreres forhold.

Derfor bad Fondens bestyrelse Enheden om at udarbejde et projektforslag om emnet, og siden midten af 1990'erne har Enheden forsket i ikke-vestlige indvandreres levevilkår med hovedvægt på deres integration på arbejdsmarkedet. Denne forskningsindsats har resulteret i flere efterfølgende selvstændige projekter med publicering af en længere række af bøger.

Ved årtusindskiftet noterede Fonden et behov for at udvide forskningen til også at omfatte andre lande, og i 2001 igangsattes et komparativt dansk-tysk projekt, hvor forskerne på et helt ens datagrundlag sammenlignede arbejdsmarkedsintegrationen og levevilkårene for fem store ikke-vestlige indvandrergrupper i de to lande.

Projektet, der blev gennemført i samarbejde med forskere fra det internationalt anerkendte Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit under ledelse af professor Klaus F. Zimmermann, blev publiceret i oktober 2004, og det gav et indblik i, hvordan to forskellige typer af velfærdsstater påvirker de ikke-vestlige indvandreres arbejdsmarkedsdeltagelse.

Efter 2003 er emnekredsen udvidet.

 

I 2009 er offentliggjort analyser af indvandrere og efterkommeres ægteskabsmønstre efter ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002.

I 2011 er publiceret en række analyser af bl.a. fattigdomsproblemer blandt indvandrere, indvandreres påvirkning af de offentlige finanser og af kædeindvandring til Danmark. 

I 2012 publiceredes bl.a. en undersøgelse af, hvordan den storstilede udvandring fra Polen har påvirket løndannelsen på det polske arbejdsmarked.

I 2013 publiceredes en analyse af ikke-vestlige indvandreres hverdagsliv, arbejde og forbrugsmønstre.