This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

Indvandring og integration

Siden midten af 1990’erne har indvandrernes påvirkning af velfærdsstatens bæredygtighed været et tilbagevendende tema i den offentlige debat. Der har især været fokus på, i hvor høj grad indvandring vil være en finansiel byrde for velfærdsstaten, ligesom der har været fokus på indvandrernes beskæftigelse og levevilkår i den danske velfærdsstat.

RFF har i samme tidsrum analyseret forskellige aspekter af indvandring og integration inden for rammerne af den danske velfærdsstat, og feltet vil også i de kommende år være et fokusområde. Det gælder både i forhold til, i hvor høj grad velfærdsstaten udfordres af indvandring og manglende integration – og i forhold til, i hvor høj grad forskellige indsatser påvirker integrationen af indvandrere i det danske samfund.

Forskere

De involverede forskere fra Forskningsenheden, som arbejder med  området, er:

Camilla HvidtfeldtMarie Louise Schultz-Nielsen Jan Rose SkaksenLars Højsgaard Andersen